Održana konferencija povodom obilježavanja Međunarodnog dana stanovanja-„Učinimo gradove uključivim, sigurnim, otpornim i održivim“