Gender i stanovanje: interakcija sa studentima, izazovi i rješenja

Gender i stanovanje: interakcija sa studentima, izazovi i rješenja

Gender i stanovanje: interakcija sa studentima, izazovi i rješenja; radionica održana 23.10.2018. u saradnji sa ELSA BiH, predavač prof.dr.Midhat Izmirlija.