Zahvaljujemo Pravnom fakultetu Sarajevo na objavi, koju sa zadovoljstvom dijelimo!