Zahvaljujemo TV1 na gostoprimstvu, promociji aktivnosti CENSOR-a i najavi nastupajuće konferencije