Održane dvije radionice sa članovima ELSA Sarajevo