Održana panel diskusija na inicijativu Vlade Kantona Sarajeva