Novosti

Centar za podršku organizacijama (CENSOR) objavljuje poziv za takmičenje zastudente/ice u BiHKampanja za mlade u BiH: Govorimo o vašim problemima!Poziv za mlade! Pošaljite fotografiju i osvojite nagradu!CENSOR u okviru projekta HOLICOB (Housing and Living Conditions in B&H) –Uslovi stanovanja i življenja u BiH, objavljuje poziv...

CENSOR promovira unaprjeđenje kvalitete življenja i stanovanja u BiH usmjeravajući svoje akcije posebno prema mladim ljudima i inicirajući učesnički pristup svih relevantnih aktera u pravcu postizanja zajednički prihvatljivih rješenja. Već šestu godinu aktivno realizujemo projekat HOLICOB koji ima za cilj doprinijeti izradi dugoročne strategije uslova stanovanja...